Royal Zimmer Club

Sedert de inhuldiging van de Zimmertoren, nu meer dan vijfenzeventig jaar geleden, bestaat er een groot gevoel van betrokkenheid bij de bevolking van Lier en omgeving.  De Lierenaars beschouwen dit prachtig uithangbord van de Stad als het hunne.

Als toeristische attractie brengt de Zimmertoren jaarlijks vele tienduizenden bezoekers van overal ter wereld naar de Pallieterstad en draagt op die manier zijn steentje bij tot de welvaart van de Lierse gemeenschap. 

Gevolggevend aan de regelmatige verzoeken heeft de Raad van Bestuur van het Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw besloten om een sociale club op te richten die de sympathisanten van het Zimmermuseum verbindt.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die wil bijdragen tot de verwezenlijking van het levensdoel van Louis Zimmer: kennis en wetenschap op een bevattelijke wijze overbrengen.

Om het museum voortdurend aan te passen aan de verwachtingen van de moderne samenleving zijn continu nieuwe fondsen nodig en de medewerking van de Lierse bevolking  wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Hoe wordt men lid?

Het lidmaatschap bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van € 50,00.  Na storting van dit bedrag bekomt men een op naam gestelde lidkaart die gratis toegang geeft tot alle voorzieningen van het Zimmertorencomplex.

Voor alle verdere informatie kan je terecht op het e-mailadres info@zimmerclub.be